Het Kenniscentrum Geriatrie van het Radboudumc heeft een scholingsaanbod ontwikkeld rondom kwetsbare ouderen en het meetinstrument Easycare.
Het aantal ouderen met lichamelijke, psychische en/of sociale problemen neemt de komende jaren fors toe. Door tijdige herkenning van de kwetsbaarheid van ouderen en door het bieden van de juiste zorg en begeleiding kan hun kwaliteit van leven verbeterd worden.

Scholingsaanbod

Wilt u uw kennis op het gebied van kwetsbare ouderen actualiseren en verdiepen? Dat kan door het volgen van een of meerdere modules:
• Geriatrische Reuzen
• Dementie: state-of-the-art
• Methodiek probleemanalyse met Easycare-Instrument
• Competent in gebruik Easycare-Instrument d.m.v. coaching
• Maken van een zorgbehandelplan met het Easycare-Instrument
• Train-de-trainer

Meer informatie

Voor meer informatie en inschrijven via HAN VDO, klik hier.

Menu