Zelfonderzoek voor ouderen

Easycare staat voor een patiëntgerichte, integrale behandeling, waarbij de oudere zelf zoveel mogelijk wordt gehoord en gezien als actieve partner. We vinden het dan ook vanzelfsprekend dat we naast vragenlijsten voor professionals ook een vragenlijst voor ouderen aanbieden. Dit zogenoemde zelfonderzoek kunnen ouderen zelf dus ook zelf of met hulp van hun omgeving invullen. Zij kunnen dit doen te voorbereiding op een gesprek met bijvoorbeeld de praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige. U kunt de oudere dan hier op attenderen.

Speciale website: Als ik ouder word

We willen ouderen stimuleren om ook zonder aanleiding van buitenaf na te denken over hoe zij oud willen worden. De website www.alsikouderword.nu helpt ouderen antwoord te geven op vragen als: ‘Wat is belangrijk voor hem of haar?’ en ‘Wat zou de oudere willen aanpakken?’. Deze website is ontwikkeld door ouderen en professionals van het Netwerk 100, het welzijns- en zorgnetwerk van Zuidoost Gelderland. Er staan vragen en verhalen in over het dagelijks leven. Over wonen, gezondheid, gevoelens, sociale contacten, meedoen, enzovoorts. Deze vragen en verhalen zijn gebaseerd op gesprekken en op onderzoek naar wat ouderen bezig houdt.

Online boekje (zelfonderzoek)

Direct via deze website, vul uw gegevens hier in en u ontvangt direct het boekje per mail.
Download het boekje via de website www.alsikouderword.nu. U kunt het beste de oudere attenderen op deze speciaal ontwikkelde website waar meer uitleg en informatie te vinden is.

Papieren boekje (zelfonderzoek)

Het zelfonderzoek is ook op papier te ontvangen. Voor € 2,00 is een papieren versie van het boekje te bestellen.
Bestellen kan:

  • Digitaal via info@easycare.nl, o.v.v. Bestelling boekje Als ik ouder word.
  • Telefonisch tijdens kantoortijden, via telefoonnummer (024) 366 82 82.

Flyers

Voor professionals zijn er ook flyers van het boekje ‘Als ik ouder word’ beschikbaar. Deze zijn kosteloos te bestellen, via info@easycare.nl, o.v.v. Bestelling flyers Als ik ouder word.

 

Menu