Zelfonderzoek voor ouderen

Easycare staat voor een patiëntgerichte, integrale behandeling, waarbij de oudere zelf zoveel mogelijk wordt gehoord en wordt gezien als actieve partner. We vinden het dan ook vanzelfsprekend dat we naast vragenlijsten voor professionals ook een vragenlijst voor ouderen aanbieden. Dit zogenoemde zelfonderzoek kunnen ouderen zelf of met hulp van hun omgeving invullen. Zij kunnen dit doen ter voorbereiding op een gesprek met bijvoorbeeld de praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige. U kunt de oudere hier op attenderen.

Speciale website: Als ik ouder word

We willen ouderen stimuleren om ook zonder aanleiding van buitenaf na te denken over hoe zij oud willen worden. De website Netwerk 100 > Als ik ouder word helpt ouderen antwoord te geven op vragen als: ‘Wat is belangrijk voor mij?’ en ‘Wat zou ik willen aanpakken?’. Deze website is ontwikkeld door ouderen en professionals van Netwerk 100. Er staan vragen en verhalen in over het dagelijks leven. Over wonen, gezondheid, gevoelens, sociale contacten, meedoen, enzovoorts. Deze vragen en verhalen zijn gebaseerd op gesprekken en op onderzoek naar wat ouderen bezighoudt.

Online boekje (zelfonderzoek)

Download het boekje via de website Netwerk 100 > Als ik ouder word > Meer informatie. U kunt het beste de oudere attenderen op deze speciaal ontwikkelde website, waar meer uitleg en informatie te vinden is.

Papieren boekje (zelfonderzoek)

Het zelfonderzoek is ook op papier te ontvangen. Voor € 2,00 is een papieren versie van het boekje te bestellen.
Dit kan digitaal via netwerk100@netwerk100.nl, o.v.v. Bestelling boekje Als ik ouder word.

Menu