Omdat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, heeft u er als huisarts, praktijkondersteuner (POH), wijkverpleegkundige of welzijnsmedewerker meer (potentiële) klanten bij gekregen, maar ook een aantal zorgen, want hoe:

  • Signaleert u vroegtijdig en voorkomt u escalatie en hoge(re) kosten?
  • Ondersteunt u ouderen bij het zo lang mogelijk thuis wonen?
  • Werkt u optimaal samen met andere zorgprofessionals in uw omgeving?

 

Easycare biedt hierop het antwoord. Easycare is een methode waarmee u de kwetsbaarheid van ouderen op het gebied van gezondheid, wonen en welzijn integraal in kaart brengt. De methode begint met een screening en wordt indien nodig en wenselijk opgevolgd door een probleemanalyse. Ten slotte wordt er afhankelijk van de uitkomt een zorg- en behandelplan opgesteld.

5 redenen om Easycare te gebruiken
  1. Easycare: de benadering staat voorop en niet de vragenlijst
  2. Easycare zet oudere in de lead
  3. Easycare koppelt welzijn en zorg
  4. Easycare leidt tot een gezamenlijke taal
  5. Easycare maakt gebruik van kennis, die men al heeft over patiënten

 

>> Lees ook het artikel ‘5 redenen om Easycare te gebruiken’.

>> Lees meer over de methodiek.

"Je biedt beter hulp door de Easycare-methodiek. Dreigt een situatie te escaleren dan weet je beter wat je kunt doen en wat de patiënt prettig vindt dat je doet. Je biedt dus iets beters en daar gaat het om."

Vincent de Jong, huisarts

"Easycare is een hele gestructureerde manier om met mensen in gesprek te gaan. De methode staat stil bij psychische -, sociale - en welzijnsaspecten. Je hoort dingen die je eerder wel vermoedde, maar die je niet altijd boven tafel kreeg."

Anke van Duijnhoven, wijkverpleegkundige
Menu