Easycare staat voor een patiëntgerichte, integrale behandeling, waarbij de oudere zelf zoveel mogelijk wordt gehoord en wordt gezien als actieve partner.

Meetinstrument op het gebied van gezondheid, wonen en welzijn voor kwetsbare ouderen

Easycare is een meetinstrument waarmee de gezondheidssituatie van kwetsbare ouderen op een gestandaardiseerde wijze in kaart wordt gebracht. Naast gezondheidsaspecten worden ook wonen en welzijnsaspecten geïnventariseerd. Dat maakt Easycare uniek. Met de informatie kan een analyse worden gemaakt van de situatie van de oudere, een diagnose worden gesteld en zo nodig een zorg-, welzijns- of behandelplan worden geschreven.

De Easycare-werkwijze start met ‘LEAD’:

Luisteren: het verhaal van de oudere staat centraal.
Easycare-instrument inzetten om: kwetsbaarheid en wensen in kaart te brengen.
Afstemmen: oudere, mantelzorg en zorgprofessionals.
Doelen: samen bepalen en samen beslissen (behandelplan en behandeltraject).

Stappenplan Easycare

De Easycare-methode bestaat uit twee trappen:

  1. Screening.
  2. Probleemanalyse.

Zie ook het stappenplan.

Makkelijker en minder tijd maar nét zo betrouwbaar als kostbaar specialistisch onderzoek

Met Easycare kunnen huisartsen en praktijkondersteuners (POH) of wijkverpleegkundigen kwetsbaarheid onder ouderen snel in kaart brengen. Zij maken optimaal gebruik van kennis die ze al hebben over hun patiënten. Dat scheelt tijd en draagt bij aan samenhangende, integrale zorgverlening in samenwerking met ouderen. Met Easycare is net zo goed te voorspellen welke ouderen in de nabije toekomst in gezondheid achteruit gaan, als met uitgebreider specialistisch onderzoek.

Gezondheidsproblemen hoef je niet voor lief te nemen

Het instrument helpt ouderen om inzicht te krijgen in de eigen gezondheidssituatie en/of de mate van kwetsbaarheid. Deze informatie is nodig om te begrijpen wat nodig is om gezond en zelfredzaam te blijven. Veel ouderen nemen aan dat gezondheidsproblemen nu eenmaal horen bij het ouder worden. Dit is onterecht, omdat het vaak mogelijk is om de gezondheidsproblemen op te lossen, of beter in het leven in te passen.

In Engeland bedacht en vertaald en verder ontwikkeld door het Radboudumc

Easycare is ontwikkeld door geriater Ian Philip (Sheffield, Engeland, www.easycare.org.uk). De afdeling Geriatrie van het Radboudumc heeft het instrument vertaald en verder ontwikkeld. Wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat het Nederlandse Easycare-instrument betrouwbaar is en het gebruik kosteneffectief is (Melis., et al 2008).

Menu