Met de Easycare-methodiek worden naast gezondheidsaspecten ook wonen en welzijnsaspecten geïnventariseerd. In 60% van de gevallen wordt kwetsbaarheid veroorzaakt door welzijnsaspecten, zoals eenzaamheid en weinig om handen hebben. In 40% van de gevallen wordt kwetsbaarheid door gezondheidsaspecten veroorzaakt.
Welzijnsprofessionals kunnen enorm veel informatie halen uit de analyse, die gemaakt is door zorgprofessionals.

Eén methodiek

Easycare biedt de mogelijkheid om samen te werken -tussen zorg, welzijn, de oudere en diens familie zelf- volgens één methodiek. Zo hoeft de welzijnsmedewerker niet aanvullend met zijn eigen vragenlijst op huisbezoek te gaan. Dat scheelt tijd (en budget) en het legt bovendien minder belasting op de oudere zelf.

Digitaal en fysiek overleg

Afstemming tussen professionals kan op wijkniveau plaatsvinden aan tafel bij het Multidisciplinair overleg (MDO) of digitaal via het Zorg- en Welzijns Informatie Portaal (ZWIP), een digitale overlegtafel voor ouderen en hulpverleners. Het ZWIP brengt hulpverleners rondom een kwetsbare burger samen in een digitale omgeving waarin persoonlijke informatie van de burger staat opgeslagen en multidisciplinair overleg kan worden gepleegd.

Welzijnsmedewerkers hebben verdiepingsvragen mede ontwikkeld

In de sociale wijkteams in Nijmegen hebben zorg- en welzijnsprofessionals samengewerkt en door de input van de hulpverleners uit de sociale wijkteams in Nijmegen zijn er verdiepingsvragen toegevoegd aan het Easycare-instrument, waarmee het een vraagverhelderingsinstrument voor alle kwetsbare groepen in de samenleving is geworden >> naar de verdiepingsvragen.

Menu