Netwerk 100 heeft een training ontwikkeld rondom kwetsbare ouderen en het meetinstrument Easycare.
Doordat steeds meer ouderen langer thuis blijven wonen, vallen zij (meer dan voorheen) onder de eerstelijnszorg. Dit brengt een aantal vragen met zich mee, bijvoorbeeld hoe deze (kwetsbare) ouderen tijdig te herkennen en probleemsituaties te voorkomen. En hoe ouderen zo optimaal mogelijk ondersteund kunnen worden bij het zo lang mogelijk thuis wonen. Met behulp van het Easycare assessment kunnen deze en andere vragen beantwoord worden. Met Easycare brengt u de kwetsbaarheid van de oudere op het gebied van gezondheid, wonen en welzijn integraal in kaart. Tijdens de training ‘Easycare introductie’ gaan we in op de Easycare werkwijze. Daarnaast wordt aandacht besteed aan verdiepingsvragen en aanvullende meetinstrumenten die in de eerstelijnszorg gebruikt kunnen worden.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de scholingsgids van Netwerk 100 (pagina 26). Wilt u deze training organiseren voor uw team? Neem dan contact op via easycare@zzgzorggroep.nl.

Menu