Easycare in de zorg volgt twee trappen:

  • Trap 1 is de screening door de huisarts van achter het bureau en
  • Trap 2 is het huisbezoek door de wijkverpleegkundige of praktijkondersteuner in opdracht van de huisarts.

Trap 1: screening

Het Easycare-instrument wordt gebruikt om de populatie ouderen van een huisartsenpraktijk in kaart te brengen. Voor elke oudere zijn drie mogelijke uitkomsten:

  1. Niet kwetsbaar: geen vervolgactie.
  2. Kwetsbaar: vervolgactie Trap 2: probleemanalyse.
  3. Onduidelijk: vervolgactie Trap 2: probleemanalyse.

Deze eerste screening (5 minuten) doet de huisarts aan de hand van 14 vragen ‘vanachter zijn bureau’ >> download de vragenlijst.

Bij uitkomst ‘kwetsbaar’ of ‘onduidelijk’ overlegt de huisarts met de praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige. Zij gaan vervolgens door met Trap 2. Nadien is er uiteraard weer overleg met de huisarts.

Ook kan de oudere (of diens familie, netwerk) zelf bij de huisarts of wijkverpleegkundige het signaal neerleggen dat hij of zij zich kwetsbaar voelt.

Trap 2: probleemanalyse

De praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige gaat op huisbezoek bij de oudere voor een grondigere analyse. Het gesprek vindt plaats aan de hand van een vragenlijst >> download de vragenlijst.
Om de vragenlijst optimaal te hanteren is een aparte bijscholing nodig >> naar het scholingsaanbod.
Op basis van een samenvatting en het klinisch oordeel van betrokken professionals wordt bepaalt of de oudere wel of niet kwetsbaar is.

Alles komt aan bod in de vragenlijst

Gezondheid, mobiliteit, medicijnen, maar ook zaken als stemming, geheugen, sociale contacten, het wonen, hulp van buren of mantelzorg. Daarnaast is er een aantal vragen opgenomen die aan de mantelzorger gesteld dienen te worden.

Basisvragen en verdiepingsvragen

Naast een set basisvragen rondom bovenvermelde thema’s zijn er ook verdiepingsvragen opgenomen en tips voor observaties. Ook worden aanvullende meetinstrumenten zoals Mini-Mental State Examination (MMSE) of Geriatric Depression Scale (GDS) afgenomen.

Adequaat zorgbehandelplan

Na afname van het Easycare-instrument zal duidelijk(er) zijn op welke gebieden de oudere problemen ervaart en wat de onderliggende oorzaken zijn. Op basis van deze gegevens kan een adequaat zorgbehandelplan worden opgesteld.

Samen bepalen, samen beslissen

Easycare staat voor een patiëntgerichte, integrale behandeling, waarbij de oudere zelf zoveel mogelijk wordt gehoord en wordt gezien als actieve partner. Easycare biedt ook een selfassessment aan: een vragenlijst die ouderen zelf kunnen invullen.

Menu