Bekendheid en gebruik Easycare hoog in regio Zuid-GelderlandUit onderzoek, gedaan in opdracht van het Nationaal Programma Ouderen, blijkt dat 68% van de zorgprofessionals in de Regio Zuid-Gelderland Easycare kent. Bijna een kwart (24%) heeft er wel eens van gehoord. En 47% van de ondervraagden past Easycare daadwerkelijk toe of heeft Easycare wel eens toegepast in de praktijk. De uitkomsten zijn gebaseerd op zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek onder 195 professionals uit de regio. De helft van deze 195 respondenten geeft aan geschoold in Easycare.

Samen bepalen, samen beslissen

Met Easycare kun je de situatie van ouderen in kaart brengen, hun kwetsbaarheid bepalen en hun prioriteiten in zorg en welzijn vastleggen. In de werkwijze staan luisteren en dialoog centraal. Aansluitend op de behoefte van de oudere wordt in samenspraak besloten wat het beste past.

Waarom zet men Easycare in?

Het onderzoek liet zien dat Easycare voornamelijk op indicatie of in overleg met de huisarts wordt ingezet met als voornaamste doelen screening; kwetsbare populatie in beeld brengen en daarmee samenhangend case-finding; opsporen op individueel niveau van ouderen met een extra risico. Ook de doelen: leidraad voor voeren gesprek over zorg en welzijn en hulp bij afname intake sprongen eruit.

Plussen en minnen

Wat Easycare zo uniek maakt is de volledige vragenlijst waarin alle domeinen worden uitgevraagd, zo werd ook door de ondervraagden benoemd. Er wordt niet alleen stilgestaan bij de gezondheid en eventuele lichamelijke klachten maar er is ook aandacht voor welzijnsaspecten en de woonsituatie. Dit draagt bij aan een samenhangende, integrale zorgverlening in samenwerking met ouderen. Keerzijde van de medaille is dat de aanpak tijd kost, zo bleek ook uit het onderzoek. Maar, zo luidt het tegenargument: ‘Een goed gesprek voeren kost nu eenmaal tijd, dat doe je niet in tien minuten.’ Daarom wordt er gewerkt aan een business case die, zo is de verwachting, gaat uitwijzen dat vroegtijdige signalering, samenwerking en op maat zoeken naar een oplossing leidt tot lagere zorgkosten en meer kwaliteit van leven voor ouderen. Desalniettemin wordt bekeken waar en hoe de vragenlijst ingekort kan worden zonder dat het afbreuk doet aan de werkwijze.

Publicatie onderzoek

Donderdag 9 juni 2016 zijn de resultaten gepresenteerd aan betrokkenen uit de regio. Daar is eveneens uitgewisseld hoe Easycare ook buiten Zuid-Gelderland een succes kan worden en hoe we op een andere manier naar het tijdsaspect kunnen kijken. Conclusie: ‘Easycare is dat instrument dat net wat meer tijd kost en het meer dan waard is’. Het hele onderzoek, waarin ook gevraagd is naar het gebruik van Zorg- en WelzijnsInfoPortaal ZWIP wordt binnenkort gepubliceerd op de website van Easycare.

Wij horen graag uw mening!

Reactie plaatsen
Menu