Wat betekent Easycare voor jou?Karin Wolfs, zorgtrajectbegeleider dementie

In het gebied waarin ik werkzaam ben, zijn de huisartsen zeer actief in het screenen van ouderen aan de hand van de Easycare methode. Desondanks heb ik het afgelopen jaar slechts vier kwetsbare cliënten in kaart gebracht. Dit aantal is beperkt, doordat een casemanager kwetsbare ouderen (verbonden aan het project kwetsbare ouderen) deze screening uitvoert. Maar toch kan ik zeggen dat de Easycare methodiek bijna dagelijks in mijn werk als zorgtrajectbegeleider dementie terugkomt. Voor mij is de methode een handvat geworden waarmee ik veel inzicht krijg in zowel het lichamelijk functioneren, als in de geestelijke gesteldheid en het welzijn van de oudere.

Waardevolle aanvullingen van mantelzorgers

Doordat ik Easycare inmiddels door en door ken, heb ik de structuur van het instrument niet per se meer nodig. Elk gesprek kan weer anders verlopen. Wanneer een cliënt aangeeft fysiek nog veel zelfstandig te kunnen en hij of zij actief oogt, dan zal ik minder op deze aspecten doorvragen. Soms zijn veiligheid in en rondom de woning, stemming, cognitie, zingeving of eenzaamheid belangrijkere issues voor de cliënt. Dan focus ik meer op die onderwerpen. Kortom, ik pas mijn vragen op elk gesprek aan.

Van tevoren vraag ik toestemming aan de cliënt om op een later moment ook met de mantelzorger in gesprek te gaan. Zij hebben vaak zeer waardevolle aanvullingen en daarmee voorkom ik dat ik bepaalde zaken mis. Mijn ervaring is echter ook dat sommige mantelzorgers vóór de oudere (willen) antwoorden. In eerste instantie wil ik graag met de cliënt zelf in gesprek komen. Soms merk ik dat het gesprek juist moeilijker verloopt door de aanwezigheid van de mantelzorger. Dan vraag ik hen even apart te gaan zitten en het formulier ‘Vragen aan de mantelzorger’ in te vullen. Door op een later moment de heteroanamnese af te nemen, wordt er ook aandacht besteed aan zijn of haar ervaringen. En neem ik de tijd om de mate van belastbaarheid (draaglast in verhouding tot de draagkracht) te bespreken.

Voor mij staat voorop dat de oudere zich prettig en veilig voelt

Meestal heb ik het Easycare instrument uitgeprint bij me en schrijf ik kris kras door het gehele formulier met de cliënt mee. Zonodig check ik de vragen nog even, mocht ik iets vergeten zijn. Ik vind het belangrijk een gesprek zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen. Voor mij staat voorop dat de oudere zich prettig en veilig voelt om zijn of haar verhaal te vertellen. Tijdens het gesprek probeer ik ‘tussen de regels door’ te luisteren.

Door ruim de tijd te nemen en aandacht te geven aan wat de oudere wil zeggen, verloopt een gesprek bijna altijd plezierig. Ouderen staan open voor een vervolg. Ze geven bijna allemaal aan het fijn te vinden hun verhaal te kunnen doen. Soms zijn ze verrast wanneer zij merken dat je samen met hen in gesprek gaat en hén de keuze laat maken. En dat jij als hulpverlener dus niets oplegt.

Easycare is naast lichamelijk functioneren ook gericht op wonen en welzijn

Ruime, gerichte en persoonlijke aandacht is echt een meerwaarde van de Easycare methode. Hierdoor leer je de cliënt beter kennen. Voor mij is het absoluut voelbaar dat er een vertrouwensrelatie ontstaat. Hierdoor kun je als een professionele gesprekspartner de cliënt bijstaan in het bespreken van wensen en behoeften. Samen met de huisarts en andere betrokken disciplines kan een mogelijke achteruitgang voorkomen worden, door bijvoorbeeld een gezamenlijke probleemanalyse te maken. De meerwaarde van Easycare is daarnaast dat het niet alleen op het lichamelijk functioneren is gericht, maar dat het ook wonen en welzijn uitvraagt. Juist de combinatie van deze aspecten, kan de kwaliteit van leven van de oudere ten goede komen.

Wat betekent Easycare voor jou?

Voor mij is Easycare een fijn hulpmiddel in het gesprek met ouderen. Door alle aspecten binnen het instrument de revu te laten passeren, krijg je een duidelijk en eerlijk beeld van het functioneren van de oudere. Daarnaast heeft het mij geleerd om objectiever te luisteren en niet te veel te interpreteren.

Tevens ervaar ik dat de Easycare methode het multidisciplinair samenwerken bevordert. Het instrument levert een uitgebreide verzameling van gegevens op. Door vervolgens met andere disciplines, de cliënt en mantelzorger(s) af te stemmen, kan met alle betrokkenen aan hetzelfde doel gewerkt worden.

Volgende keer in de rubriek ‘Wat betekent Easycare voor jou?’

Lijkt het u leuk om zelf een keer mee te werken aan deze rubriek? Geef dan via info@easycare.nl uw gegevens door en wij nemen contact met u op voor het interview.

Wij horen graag uw mening!

Reactie plaatsen
Menu