Ouderen aan de slag met gespreksvoeringIn het kader van de ontwikkeling van ouderenparticipatie in de regio Gelderland-Zuid, volgen ouderen van Netwerk 100 een training gespreksvoering. Hoe laat je als oudere je stem beter horen in de samenleving? En hoe ga je het gesprek aan met professionals, managers en bestuurders, zodat een goede dialoog ontstaat? Camiel Ex is docent en gaat met de ouderen aan de slag.

Luister met aandacht en stel de juiste vragen

Zowel professionals als studenten leren veel van motiverende gesprekstechnieken. Het ROC en de HAN experimenteren hiermee. Hun doel is beter aan te sluiten bij de oudere/de cliënt. Door met aandacht te luisteren en vragen te stellen, gaan zij als hulpverlener meer samenwerken met de cliënt. De hulpverlener leert de ‘reparatiereflex’ te onderdrukken. Eigen waarden en normen worden langs de zijlijn gezet. Hierdoor komt er meer ruimte om samen in gesprek te gaan en voelt de cliënt zich gehoord. Dit vraagt om een nauwe afstemming op de verbale en non-verbale communicatie.

Oproepen van verandertaal

De ouderen van Netwerk 100 willen nu dezelfde attitude leren, zoals ook de professionals en de studenten. Met het toepassen van deze gesprekstechniek leren de ouderen beter aan te sluiten bij hun gesprekspartner. Samenwerken, compassie, acceptatie en het oproepen van verandertaal vormen de spirit van motiverende gespreksvoering. Zodat zij samen met professionals in de organisaties het welzijn van en de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen kunnen verbeteren.

Wij horen graag uw mening!

Reactie plaatsen
Menu