Terugblik In voor zorg! congres: aandacht voor ‘de oudere aan het stuur’In de periode van 2009 tot 2017 heeft het programma In voor zorg! meer dan 430 organisaties in de langdurige zorg ondersteund bij het inrichten van werkprocessen in een veranderende omgeving. Tijdens het eindcongres op 19 april 2017 werden nog een laatste keer kennis en ervaringen met elkaar gedeeld. Ook Easycare was een belangrijk onderwerp: leden van Netwerk 100 verzorgden een workshop over de methode en attitude. En wat de verschillende toepassingen hiervan zijn.

Vraag me wat ik nodig heb

Els Bremer, coördinator Netwerk 100, gaf een korte inleiding over Easycare en ‘de oudere aan het stuur’. Bijzondere aandacht was er voor het zelfonderzoek “Als ik ouder word: het leven van alle dag”. De vragen uit het gelijknamige boekje zijn een vertaling van de Easycare attitude en worden gebruikt door ouderen zelf. Sociale contacten, welzijn, onafhankelijkheid en afhankelijkheid zijn voorbeelden van thema’s die aan bod komen in dit zelfonderzoek.

In een korte presentatie gaf Jan Festen, lid van het ouderenpanel, aan hoe de oudere de zorg ervaart: wat zijn zijn/haar wensen, hoe wil hij/zij benaderd worden door de professional? Vraag als hulpverlener wat een oudere echt wil of nodig heeft. En probeer niet direct te handelen of met een goedbedoelde ‘oplossing’ klaar te staan.

Samen praten over ouder worden

Ellen Hollander, tevens lid van het ouderenpanel, vertelde over haar ervaringen met de groepsgesprekken ‘Samen praten over ouder worden’. Tijdens deze bijeenkomsten spreken ouderen in groepsverband met elkaar over “Als ik ouder word: het leven van alle dag”. Uit de gesprekken kwam onder andere naar voren dat ouderen het in bepaalde gevallen toch op prijs te stellen dat een professional beslissingen voor hen neemt.

Gespreksvaardigheden

Leny Theunisse deed verslag van haar ervaring als Easycare docent voor professionals. Om de Easycare attitude en -werkwijze goed te leren toepassen, is naast kennis over specifieke geriatrische problemen en hun onderlinge samenhang, een goede gespreksvaardigheid van belang. Luisteren, afstemmen, doorvragen en samenvatten zijn hierbij essentieel.

In een korte (stoelen)act liet zij zien hoe belangrijk de wijze van ondervragen is. De ondervraagde, in dit geval de oudere, kan zich meer van de vragensteller verwijderen. Of hij/zij komt juist dichterbij, afhankelijk van hoe de vraag op hen overkomt: directief of uitnodigend. Dit werd als zeer leerzaam ervaren door de workshopdeelnemers. Er volgde een levendige discussie.

In gesprek met staatssecretaris Van Rijn

Na de workshop namen de workshopbegeleiders plaats in een stand op de informatiemarkt, waar zij spraken met geïnteresseerde congresgangers. De stand werd ook bezocht door staatsecretaris Van Rijn, die zeer geïnteresseerd was in Easycare en het boekje “Als ik ouder word: het leven van alle dag”. Hij vroeg in het bijzonder of hiermee ook eenzame ouderen worden bereikt. Jan Festen ging met hem in gesprek en vertelde onder andere over het nut en de noodzaak.
Als sluitstuk is er een onderzoeksrapport opgesteld over de effecten van het In voor zorg! programma. Het traject Easycare heeft een prominente plaats gekregen in het rapport.

Parelpublicatie

Easycare is tevens opgenomen in een parelpublicatie van In voor zorg!. U vindt de publicatie hier.

Wij horen graag uw mening!

Reactie plaatsen
Menu