Easycare als attitudetool voor studenten en docenten ROC NijmegenIn november 2014 startte ROC Nijmegen met het project Easycare. Het was aanvankelijk de bedoeling om uitsluitend lesstof te ontwikkelen. Met deze lesstof kon het ROC de Easycare-methodiek en het handboek toegankelijk maken voor studenten niveau 4 (verpleging) en niveau 3 (verzorging). Al gauw ontwikkelde het project zich tot een zoektocht naar manieren waarop ROC Nijmegen de studenten “attitudegereedschap” kon bieden. Met deze tools leren de nieuwe beroepsbeoefenaars binnen de intramurale zorg om ouderen maximaal te betrekken bij de besluitvorming rond de eigen zorgverlening.

Gewenste rol en vaardigheden

Om naar “samen bepalen, samen beslissen” te gaan, moet je als zorgverlener beschikken over goede gespreksvaardigheden: open vragen kunnen stellen en je bewust zijn van je professionele rol, die van je verlangt dat je de oudere respecteert in zijn keuzes en zelfbeschikking. Die rol eist tegelijkertijd dat bepaalde zorgtaken adequaat uitgevoerd moeten worden, omdat anders een onwenselijke of gevaarlijke situatie kan ontstaan.

Soms is een steuntje in de rug voldoende

Katie Youngman, derdejaars student Verzorgende IG ROC Nijmegen, heeft de cursus Easycare ook gevolgd. Zij heeft anders leren denken door deze scholing: ”Je doet iets vanuit een ander en niet vanuit jezelf. Door vragen te stellen aan een cliënt, kom je erachter hoe iemand zich voelt. Mijn inlevingsvermogen is groot, maar door Easycare ben ik mij nog bewuster geworden van het belang van luisteren. Door mijn stage heb ik al veel kunnen oefenen in de praktijk. Ik heb bijvoorbeeld Easycare toegepast bij een mevrouw die door omstandigheden vrij somber is. Ik heb haar gevraagd wat ze zou kunnen doen om de situatie te verbeteren. Het resultaat was een mooi gesprek over dingen die wel goed gaan. En heeft ze zelf nagedacht over mogelijke oplossingen. Soms is een steuntje in de rug voldoende om tot bepaalde inzichten te komen.”

Motiverende gespreksvoering

De leden van de projectgroep Easycare hebben een training ‘motiverende gespreksvoering’ samengesteld. In combinatie met de bijlage ‘Verdiepingsvragen Easycare’ biedt de training de studenten een goede basis om met ouderen in gesprek te gaan en te blijven, zonder meteen goedbedoelde oplossingen aan te dragen. Ook Katie heeft deze training gevolgd: “Soms wil je inspringen in een gesprek, maar dat is juist niet de bedoeling. Je leunt in feite achterover en je laat de bewoner zelf zijn of haar verhaal vertellen. Soms viel het stil en dan was het lastig om een gesprek weer op gang te brengen. Hier kon ik de hulpvragen uit het Easycare handboek goed bij gebruiken.”

Oefenen in de praktijk

In mei en juni 2016 hebben de eerste 200 BOL-studenten Verzorging en Verpleging de training motiverende gespreksvoering gevolgd. De afronding bestond uit een casusgesprek met een oudere, die overtuigend de rol van simulatie-zorgvrager vervulde. Deze aanpak heeft de studenten gesterkt in hun bewustwording en beroepshouding. Tijdens de stage (september/oktober) hebben zij kunnen oefenen met motiverende gespreksvoering. Ook voor Katie was het oefenen in de praktijk erg belangrijk: “Op dat moment viel het kwartje pas echt voor mij”.

Ook de praktijkbegeleiders van de pilot-instellingen (De Waalboog en ZZG zorggroep) en docenten Verpleging en Verzorging hebben de training gevolgd. Katie: “Zo ook mijn begeleiders. Ze werken al jaren in de zorg, dus zij hebben zich een bepaalde werkwijze eigen gemaakt. Maar door het volgen van de training, staan ze ervoor open om de Easycare methode en uitgangspunten toe te passen. Hierdoor kunnen we veel van elkaar leren.” Bij elke trainingsgroep waren ouderen aanwezig als klankbord. Op deze manier borgt ROC Nijmegen de begeleiding op dit specifieke aspect. De eerste ervaringen zijn zeer positief.

Katie rondt dit voorjaar haar opleiding af. Wat ze daarna gaat doen, is al duidelijk: “Na het behalen van mijn diploma wil ik graag starten met de opleiding BBL verpleegkunde. Het werken in een verpleeghuis beviel mij goed. Toch heb ik nog andere ambities en probeer ik op termijn graag nieuwe dingen uit. Zo zou ik ooit nog op de ambulance willen werken.”

Wij horen graag uw mening!

Reactie plaatsen
Menu