‘Samen praten over ouder worden’ positief ontvangen in de regiogemeentenSamen praten over ouder worden’ blijkt effectief te zijn in Nijmegen en een aantal dorpen in de regio. We berichtten in een eerder artikel over de groepsgesprekken en de ervaringen van een van de vrijwillige gespreksleiders. Inmiddels hebben we in verschillende gemeenten met ouderen, beleidsadviseurs en professionals gesproken over de ervaringen en het eventuele vervolg. Het initiatief is zeer enthousiast ontvangen. Zowel door de beleidsadviseurs van de gemeenten, als door de deelnemers zelf. Ouderen ervaren meerwaarde door de opgedane contacten, het onderlinge respect en de nuttige tips. De vrijwilligers die zich de afgelopen periode hebben ingezet, starten binnenkort met een nieuwe groep.

De groepsgesprekken hebben plaatsgevonden in Beuningen, Druten, Groesbeek, Alphen aan de Maas en Nijmegen. Een aantal ervaringen op een rijtje:

Deelnemers in Beuningen hebben het initiatief genomen elkaar thuis te bezoeken

In Beuningen zijn de bijeenkomsten georganiseerd door de Vereniging van Senioren Beuningen. De deelnemers geven aan dat zij veel over zichzelf hebben geleerd. Nieuwe contacten zijn opgedaan en enkele deelnemers hebben het initiatief genomen elkaar thuis te bezoeken.

De seniorenvereniging heeft zingeving opgepakt als een  logisch vervolg op deze groepsgesprekken. In samenwerking met COiL zijn bijeenkomsten georganiseerd over dit thema, welke als zeer waardevol zijn ervaren. De GGD en welzijnsorganisatie Stichting Perspectief ondersteunen de voorbereiding en begeleiding van nieuwe groepen en gespreksleiders. De gemeente juicht deze initiatieven toe, zeker als de ouderen zelf actief en positief betrokken zijn.

Een mooie cyclus van ontmoetingen in Druten

In Druten is een samenwerking tot stand gekomen tussen welzijnswerk Meer voor Mekaar, een actieve vrijwilliger van KBO kringberaad en de GGD. De ouderen kregen al snel veel plezier in de groepsgesprekken en er ontstond een waardevolle, onderlinge betrokkenheid. Een aantal deelnemers onderneemt sindsdien activiteiten met elkaar. In de gesprekken zijn ook gezamenlijke behoeften naar voren gekomen, die hebben geleid tot de organisatie van themabijeenkomsten in de gemeente. Tijdens deze bijeenkomsten polst men in de overige deelnemende dorpen de belangstelling voor Samen praten over ouder worden. Zo ontstaat een mooie cyclus van ontmoetingen door en voor ouderen.

Tips over ontmoeting, veiligheid en hulp in gemeente West Maas & Waal

In Alphen aan de Maas heeft een enthousiaste vrijwilligster haar deelnemers voor Samen praten over ouder worden geworven middels huisbezoeken. Dit dorp heeft een kleine gemeenschap, de deelnemers kenden elkaar al lang. Toch leerden ze elkaar op een andere manier kennen! Er ontstond een uitwisseling van praktische tips over veiligheid of het inschakelen van hulp. En men informeerde elkaar over activiteiten in het dorp. Dat het boekje Als ik ouder word helpt bij het opsporen van behoeften en wensen van de ouderen, was een gedeelde ervaring.

Wederzijds begrip en herkenbare situaties in Groesbeek

Een divers gezelschap van 12 deelnemers is enthousiast van start gegaan in Groesbeek. Een deel van de groep kende elkaar al lange tijd, echter had men nog nooit met zoveel diepgang met elkaar gesproken. Men herkende elkaars situaties en belangrijke inzichten kwamen naar voren: “ik kan toch eigenlijk best wel wat”. Praktische tips werden uitgewisseld. Eén van de deelnemers wilde zelf met een groep starten in het eigen dorp. Uiteindelijk lukte dat niet, maar er ontstond op haar initiatief toch een andere ontmoetingsvorm.

In de gemeenten Druten, West Maal en Waal en Beuningen is men voornemens in andere dorpen te starten met Samen praten over ouder worden.

Wij horen graag uw mening!

Reactie plaatsen
Menu