Easycare project ROC Nijmegen positief geëvalueerdEasycare wordt meer en meer een gedachtegoed en benadering in plaats van ‘slechts’ een instrument. Zo ook in het onderwijs van ROC Nijmegen. Sinds 2014 loopt in deze onderwijsinstelling het project Easycare, dat in het voorjaar van 2017 succesvol is geëvalueerd. Ouderen, studenten en docenten zijn enthousiast over de resultaten. Bij de ontwikkeling van het Easycare lesmateriaal heeft de techniek motiverende gespreksvoering een prominente plaats gekregen. Studenten zijn hierdoor meer in staat verdiepende vragen te stellen.

Aanleiding van het project was het ontbreken van Easycare en motiverende gesprekstechnieken in de beroepspraktijk van stagiaires niveau 3 en 4. ROC Nijmegen heeft daarom samen met ouderen van Netwerk 100 nieuw lesmateriaal ontwikkeld en in 2016 een pilot gedraaid voor docenten Zorg en Welzijn (Verpleging en Verzorging) en praktijkbegeleiders uit het werkveld. Zij werden vooraf getraind in de gesprekstechniek ‘motverende gespreksvoering’. Daaruit kwam naar voren dat deze training voor docenten essentieel is voor het begeleiden van studenten in de beroepspraktijk. Een aantal van hen had hier nog geen ervaring mee. De pilot is positief geëvalueerd door alle partijen. De input van ouderen werd ervaren als een grote meerwaarde.

Trainingscyclus voor organisaties in de regio Gelderland-Zuid

Het project Easycare heeft ervoor gezorgd dat er veel enthousiasme is over de praktische manier waarop de studenten niveau 3 en 4 tools aangereikt hebben gekregen die hen helpen de Easycare attitude te ontwikkelen: de attitude van een moderne zorgprofessional die het welbevinden van de oudere centraal stelt, die de juiste (open) vragen stelt en die op zoek gaat naar de eigen kracht en motivatie van de oudere. Met als doel: zo veel mogelijk samen bepalen en beslissen. Ook ouderen zien de meerwaarde. “Door de Easycare methode heb ik geleerd dat veel aspecten in mijn leven een rol spelen in en bijdragen aan mijn welbevinden. Daarnaast heb ik geleerd te begrijpen dat mensen zich tevreden en gelukkig kunnen voelen, ondanks beperkingen van welke aard dan ook“, aldus Jan Festen, lid van het ouderenpanel van Netwerk 100.

Voor de verdere borging van het project is het van belang dat docenten actief de verbinding zoeken met het werkveld. Op deze manier leren zij de praktijksituaties en toepasbaarheid van Easycare kennen. Netwerk 100 gaat daarom een trainingscyclus opzetten voor zorgverleners van aangesloten organisaties. Daarmee wordt zowel binnen het MBO-onderwijs als binnen de instellingen de noodzakelijke attitudeverandering in gang gezet.

De resultaten op een rij

  • In januari 2017 zijn nog twee combinatiegroepen van docenten Zorg en Welzijn en praktijkbegeleiders uit het werkveld getraind, samen met ouderen van Netwerk 100.
  • Na afronding van de pilots is de definitieve versie van het lesmateriaal geredigeerd en opgeleverd.
  • In totaal zijn er binnen dit project 175 MBO-studenten Verzorging of Verpleegkunde, 32 praktijkbegeleiders en 15 docenten Zorg en Welzijn getraind in motiverende gespreksvoering. Een aantal studenten heeft op een afdeling stage gelopen waar recentelijk de Easycare methodiek is ingevoerd.
  • De training motiverende gespreksvoering is opgenomen in de reguliere curricula van Verzorging niveau 3 en Verpleegkunde niveau 4.

Wij horen graag uw mening!

Reactie plaatsen
Menu