Easycare-gebruiker nauw betrokken bij doorontwikkelenEasycare is een meetinstrument waarmee de gezondheidssituatie van kwetsbare ouderen in kaart wordt gebracht. De Easycare-aanpak kenmerkt zich door samen bepalen, samen beslissen. Dat principe wordt in alles doorgevoerd, dus vanzelfsprekend ook in het doorontwikkelen van de methode zelf.

Ervaringen van zorgprofessionals

‘Onlangs is een enquête uitgezet onder 1.000 zorgprofessionals; wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuner en huisartsen die met Easycare werken of ooit interesse hebben getoond in Easycare. Deze groep is enorm waardevol. Zij kunnen ons voorzien van informatie waarmee we Easycare nog beter kunnen maken’, vertelt Anke Megens onderzoeksmedewerker Easycare. ‘In nog geen week tijd had maar liefst 26% al gereageerd en dat percentage zal alleen maar oplopen aangezien men nog steeds kan reageren. Deze tussenstand zet al aan tot blijdschap omdat de informatie ons verder helpt en omdat een dergelijke respons ook iets zegt over de mate van betrokkenheid. Het is natuurlijk fantastisch als eindgebruikers uiteindelijk ook je ambassadeurs worden. Dat begint bij luisteren, want een eindgebruiker die zich gehoord en serieus genomen voelt, is eerder bereid een positieve ervaring te delen met anderen. Wat we terug horen van gebruikers is dat Easycare een goed beeld, inzicht en gespreksmogelijkheden op alle terreinen biedt. Ook weten we dat meer dan de helft van de professionals die Easycare gecertificeerd zijn, zij hebben een specifiek opleidingstraject gevolgd, de methode regelmatig gebruiken’.

Kwaliteit van leven van ouderen verbeteren

‘In de enquête vragen we met welk doel Easycare wordt ingezet, bij hoeveel ouderen het is ingezet, waarin het geholpen heeft of waar het belemmerend werkt’, gaat Anke verder.  ‘Deze informatie geeft inzicht in het gebruik en de effecten en levert een lijst van verbeterpunten op waar we mee aan de slag gaan. En daarmee krijgen we een beter product en komen we steeds dichter bij ons doel: de kwaliteit van leven van ouderen verbeteren door tijdige herkenning van de kwetsbaarheid van ouderen en door het bieden van de juiste zorg en begeleiding, altijd in samenspraak en samenwerking met de oudere zelf.’

Ogen en oren altijd open

‘We organiseren feedback overigens op verschillende manieren’ aldus Anke. ‘Naast de enquête raadplegen we regelmatig ons doelgroepenpanel. Dit panel vertegenwoordigt de ouderen. Zij geven bijvoorbeeld feedback over taalgebruik, begrijpelijkheid en leesbaarheid van instrumenten maar ook over hun eigen ervaringen, zoals: of zij echt het idee hadden aan het stuur te zitten en of zij een grote mate van zelfregie ervaarden’. Want dat is een belangrijk speerpunt van Easycare: de oudere wordt zelf zoveel mogelijk gehoord en gezien als actieve partner. Naast het formeel inregelen van feedback heeft het Easycare-team hun ogen en oren altijd open en horen zij graag ervaringen, tips en tops’.

Heeft u een tip (Wat kan beter) of een top (Gaat goed dus zo houden)?
Dan nodigen we u van harte uit om te reageren. Dan kan door onder het artikel op de website van www.easycare.nl een reactie achter te laten of door een mail te sturen naar info@easycare.nl

Anke Megens

Anke Megens, onderzoeksmedewerker Easycare

Wij horen graag uw mening!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie plaatsen
Menu