Easycare zet digitale overlegtafel inEasycare, een methode om de kwetsbaarheid van ouderen in beeld te brengen, staat voor een patiëntgerichte en integrale behandeling, waarbij de oudere zelf zoveel mogelijk wordt gehoord en gezien als actieve partner. Ook familie is een belangrijke partner. Via de digitale overlegtafel is er op elk moment, waarop de oudere of familie dat wenst, contact mogelijk.

Samen bepalen, samen beslissen

Easycare brengt welzijn en zorg samen en zet in op samenwerking en uitwisseling tussen zorgverleners onderling. Met als uitgangspunt het zo goed mogelijk faciliteren van de ouderen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Onder andere via de digitale overlegtafel ZWIP, dat staat voor Zorg- en Welzijns Informatie Portaal. Dit is een prachtig voorbeeld van samen bepalen, samen beslissen en sluit om die reden perfect aan bij Easycare. Binnen deze digitale omgeving wisselen hulpverleners en oudere veilig en snel berichten uit en hebben ze toegang tot de actuele gegevens van de oudere. De oudere of diens familie bepalen zelf welke zorgverlener toegang krijgt tot zijn of haar digitale overlegtafel.

Mantelzorger over de digitale overlegtafel

We vroegen een mantelzorger naar haar ervaringen. ‘Bij mijn moeder is onlangs de diagnose Alzheimer vastgesteld. Toen zij klachten kreeg die voor ons niet goed te duiden waren, zijn we zelf naar de huisarts gegaan. Via de huisarts zijn we bij het Radboudumc terecht gekomen. Een geriater heeft mijn moeder nader onderzocht en toen wisten we het zeker, onze moeder heeft Alzheimer. Vanaf dat moment heb ik intensief contact met de huisarts en de zorgtrajectbegeleider, zowel persoonlijk als digitaal.’

Laagdrempelig informatie delen

De dochter vertelt verder: ‘Ik vind een digitale overlegtafel om meerdere redenen waardevol. Het is een prettig idee dat je er niet alleen voorstaat. Het is laagdrempelig en daardoor deel je makkelijk en in mijn ogen ook méér informatie met elkaar. Zie ik iets afwijkends in het gedrag van mijn moeder? Dan schrijf ik het op. Dat opschrijven vind ik persoonlijk heel prettig. Je kan zelf aangeven wie van de hulpverleners het bericht in kunnen zien. Als de hulpverleners vinden dat er actie ondernomen moet worden naar aanleiding van een bericht, dan doen zij dit. Alle informatie en correspondentie blijft behouden en dat is prettig. Want vaak gebeurt er in korte tijd veel en is het ook nog eens een emotioneel proces. Het is fijn dat je dan op een ander moment nog eens zaken kunt teruglezen’.

Succes valt of staat met betrokkenheid

De dochter is zeer te spreken over de informatiedeling rondom haar moeder. ‘In samenspraak zoeken we naar de beste passende oplossingen en mogelijkheden. Ik bof met een heel betrokken huisarts en zorgtrajectbegeleider die adequaat en snel reageren. Dat is toch wel een voorwaarde wil het werken.’

 

*Om privacy redenen worden de namen van moeder en dochter niet genoemd in dit artikel.

Wij horen graag uw mening!

Reactie plaatsen
Menu