Huisarts kan kwetsbaarheid ouderen goed inschattenPERSBERICHT

Nijmegen, 03 december 2015

Huisartsen kunnen de kwetsbaarheid van negentig procent van de ouderen in hun praktijk goed inschatten. Slechts voor tien procent is aanvullend onderzoek nodig. Met deze nieuwe onderzoeksmethode (EASY-Care TOS) is net zo goed te voorspellen welke ouderen in de nabije toekomst in gezondheid achteruit gaan, als met uitgebreider specialistisch onderzoek. Dit schrijven huisartsen en onderzoekers van het Radboudumc in een artikel in BMC Medicine.

Het aantal kwetsbare ouderen met een verhoogde kans op verlies van zelfstandigheid neemt toe. Daarom is het belangrijk dat de huisarts deze ouderen op tijd in beeld heeft, zodat hij samen met andere hulpverleners de zorg tijdig en goed kan organiseren. Kwetsbaarheid is een prima criterium om de zorgbehoefte bij ouderen te bepalen. Meestal wordt die kwetsbaarheid in kaart gebracht door allerlei nieuwe informatie te verzamelen. Zoiets vergt veel tijd en wordt – mede daarom – niet standaard gedaan.

EASY-Care
Samen met huisartsen heeft het Radboudumc nu een nieuwe methode ontwikkeld om die kwetsbaarheid van oudere huisartspatiënten sneller en toch betrouwbaar in beeld te brengen. Henk Schers, huisarts-onderzoeker bij het Radboudumc: “We hebben onze nieuwe methode, de EASY-Care Tweetraps OuderenScreening ofwel EASY-Care TOS, op de ervaringen van huisartsen gebaseerd. Huisartsen weten meestal heel goed welke ouderen in hun eigen praktijk kwetsbaar zijn. Kan hij geen goede inschatting maken, dan wordt een huisbezoek afgelegd om de kwetsbaarheid te beoordelen. Samen met de oudere brengt een wijk- of praktijkverpleegkundige dan de gezondheid, het welzijn en het dagelijks functioneren in kaart. Het benadrukt hoe belangrijk continuïteit is in de huisarts-patiënt relatie.”

Vergelijkbaar
Werkt deze alternatieve aanpak? De ontwerpers van deze nieuwe methode beschrijven in het vakblad BMC Medicine een onderzoek bij bijna 600 ouderen van 70 jaar uit 4 huisartspraktijken in en om Nijmegen. De betrokken huisartsen waren maar bij ongeveer tien procent van deze ouderen onzeker over hun kwetsbaarheid. Bij ongeveer tien procent was dus nog een huisbezoek nodig.
Arts-epidemioloog René Melis: “Daarnaast zagen we dat de ouderen die door hun huisarts als kwetsbaar waren aangemerkt, inderdaad een fors hogere kans op achteruitgang hadden. In de groep niet-kwetsbare ouderen zien we dat binnen een jaar bij ongeveer tien procent de gezondheid of het functioneren verslechtert. In de groep kwetsbare ouderen is dat bijna een derde. Dit onderzoek maakt duidelijk dat huisartsen vrijwel even goed in staat zijn om kwetsbare ouderen met een verhoogde kans op verslechtering op te sporen, als een geriater die alle ouderen uitgebreid onderzoekt.”
Mede op basis van dit onderzoek wordt de ouderenzorg in de omgeving van Nijmegen nu verder vormgegeven op basis van de EASY-Care Tweetraps OuderenScreening. Een voordeel van de Easycare TOS methode is dat deze na het vaststellen van kwetsbaarheid gebruikt kan worden om de kwetsbaarheid verder in kaart te brengen.

Wij horen graag uw mening!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie plaatsen
Menu