Wat betekent Easycare voor jou?Josine Breukink, wijkverpleegkundige Sensire Hengelo-Keijenborg

Screening kwetsbare ouderen

Als wijkverpleegkundige werk ik in Hengelo (GLD) en Keijenborg samen met de huisartsen en voer ik voor hen de screening van kwetsbare ouderen uit. In andere praktijken is een praktijkondersteuner huisarts (POH) in dienst, maar bij ons is er bewust voor gekozen om de wijkverpleegkundige in te zetten. De huisarts selecteert ouderen en stuurt hen een brief. Of hij stelt tijdens een consult voor om mij in te schakelen. Dan kom ik in beeld en plan ik een gesprek met de cliënt.

Verrassende verhalen

Van tevoren vraag ik of de oudere mantelzorgers heeft. Als dat het geval is, vraag ik de cliënt om zijn of haar mantelzorger(s) uit te nodigen voor het gesprek. Na een korte kennismaking starten we met Easycare. Ik leg hen uit wat de bedoeling is en hoe lang het gesprek ongeveer gaat duren. Vervolgens start ik met de levensloop. De vraag ‘wat is uw hoogst genoten opleiding?’ levert altijd boeiende verhalen op. Daarna gaan we door met de verschillende aspecten van Easycare (welzijn, wonen, etc.) en brengen we de gezondheidssituatie in beeld. Aan het einde van het gesprek vat ik de bijzonderheden samen en haal ik de punten eruit die voor mij opmerkelijk waren. Soms geef ik direct adviezen. Een andere keer vraag ik de oudere toestemming om zaken te bespreken met de huisarts en specialist ouderengeneeskunde.

Aandacht voor de mantelzorger

Ik richt mij in het gesprek tot de cliënt en indien nodig vraag ik de mantelzorger(s) om aanvullingen. Wel vind ik het belangrijk om tijdens het gesprek ook de tijd te nemen voor de mantelzorger. Ik vraag hoe het met hen gaat en ik geef adviezen om ervoor te zorgen dat draagkracht en draaglast in balans blijven. Indien ik het nodig acht, reik ik hen de EDIZ (Ervaren Druk door Informele Zorg) vragenlijst aan. We plannen dan een vervolggesprek in.

Ondersteuning én samenwerking

Easycare helpt mij om alle onderwerpen aan de orde te laten komen die relevant zijn voor het in kaart brengen van de gezondheidssituatie van een cliënt. Ik kan met deze methode het gesprek beter structureren. Tevens stelt Easycare mij in staat de oudere te ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Escalaties kunnen voorkomen worden doordat we de gehele situatie van een oudere in kaart brengen. Hierbij werk ik samen met de oudere, de mantelzorger(s) en andere professionals in hun omgeving.

Persoonlijke aandacht: fijn dat iemand de tijd voor je neemt en luistert

Cliënten vinden de persoonlijke aandacht prettig. Ik merk dat ze in principe altijd positief terug kijken op een gesprek. Als er achteraf niet veel aan de hand blijkt te zijn, vinden ouderen het gesprek soms wat te veel van het goede. Toch zie ik deze mensen af en toe nog terug in de wijk, omdat er een hulpvraag is ontstaan. Het is fijn dat mensen je dan weten te vinden. Ook ervaren cliënten het geheugenonderzoek vaak als laagdrempelig, doordat het onderdeel uitmaakt van de Easycare-screening.

Wat betekent Easycare voor jou?

Easycare was voor mij het begin van een intensievere samenwerking. Zowel met de huisarts als met de specialist ouderengeneeskunde: een prachtige samenwerking die bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg. Ik leer er zelf veel van en het maakt mij een betere verpleegkundige. Ik vind het een mooi onderdeel van mijn werk. Het voeren van de gesprekken, maar ook het proactief werken met en voor de oudere geeft mij veel voldoening.

Volgende keer in de rubriek ‘Wat betekent Easycare voor jou?’

Lijkt het u leuk om zelf een keer mee te werken aan deze rubriek? Geef dan via info@easycare.nl uw gegevens door en wij nemen contact met u op voor het interview.

Wij horen graag uw mening!

Reactie plaatsen
Menu