Wat betekent Easycare voor jou?Leny Geertsen, praktijkverpleegkundige Medisch Centrum St. Anna

 

foto-lenyOefening baart kunst

Als praktijkverpleegkundige bezoek ik geregeld thuiswonende ouderen als er een vermoeden van kwetsbaarheid is. De huisarts legt het eerste contact met de oudere en vraagt of het gewaardeerd wordt als er iemand langskomt voor een gesprek. Als dat het geval is, kom ik in beeld. Als leidraad voor het gesprek maak ik gebruik van de Easycare-screening. Doordat ik deze methode al een aantal jaren gebruik, is het voor mij mogelijk om veel informatie op verschillende domeinen te verkrijgen zónder dat de oudere het gevoel heeft dat ik ze ondervraag.

Het gesprek

Het begin van het huisbezoek is bedoeld om kennis te maken. Ik leg uit wat de bedoeling is van het bezoek. Vervolgens vraag ik de oudere te vertellen over hoe hun dag eruit ziet, of ze hobby’s hebben, familie en vrienden en welke zaken belangrijk voor ze zijn. Daarna staan we stil bij problemen waar de oudere zelf mee zit en waar hij of zij graag verandering in wil zien. Hier komen uiteenlopende zaken naar boven, zoals: men heeft te weinig om handen, men voelt zich eenzaam of ziet de kinderen te weinig. Ook praktische vragen komen aan bod: ‘waar en hoe kan ik hulp voor de huishouding aanvragen?’ of ‘welke hulpmiddelen zijn beschikbaar om mijn leven wat makkelijker te maken?’. Ook komt het voor dat ouderen, vaak mensen met cognitieve problemen, in eerste instantie aangeven geen problemen te ervaren. Al pratende komen we dan toch op zaken waar wel ondersteuning bij gewenst is. Of de mantelzorger geeft aan welke problemen er toch bij de oudere spelen.

Rol mantelzorger

De oudere bepaalt zelf of een mantelzorger aanschuift bij het gesprek. Als er geen mantelzorger bij het gesprek aanwezig is, vraag ik of er een mantelzorger is die een vragenlijst in wil vullen en of ik aanvullend contact mag opnemen met deze persoon.

Aandacht voor welzijn

Een enkele keer doe ik het gesprek in de huisartsenpraktijk, zoals bijvoorbeeld bij een 88-jarige mevrouw, die vanuit Brabant naar Nijmegen verhuisde om in de buurt van haar kinderen te zijn. Door in gesprek met mevrouw te gaan en de Easycare-vragenlijst te gebruiken, kregen we in korte tijd een completer beeld van de zorg en welzijnsbehoefte van deze mevrouw. Zij gaf aan het prettig te vinden dat de huisarts niet alleen belangstelling had voor de medische kant, maar juist ook oog had voor haar welzijn. Dit voorbeeld staat niet op zichzelf. De ouderen die ik spreek geven vaak aan dat ze deze benadering erg fijn vinden. Er komen vaak verrassende zaken naar boven waar we nog geen weet van hadden, zelfs als een persoon al langer patiënt is bij ons.

Verduidelijkingsvragen

Het is de kunst om een probleem, dat soms anders gepresenteerd wordt, helder te krijgen. In de loop van de jaren heb ik me het doorvragen goed eigen kunnen maken, want oefening baart kunst. Wat me hierin helpt zijn om de verduidelijkingsvragen van de Easycare-methode. Ik neem die, voordat ik op pad ga, geregeld nog eens door.

Favoriet onderdeel, welk cijfer geeft u uw leven?

We vragen ouderen welk cijfer zij hun leven geven en wat er beter kan. Als professional is het cruciaal om deze vraag te stellen. De valkuil is dat je dit al snel invult voor een ander. Maar wat blijkt? Veel ouderen geven zichzelf een acht of hoger.

Tijdsinvestering

Pen icon. Internet button on white background.

Een Easycare-huisbezoek doen kost best veel tijd, je bent minimaal een tot twee uur in gesprek met de oudere en de mantelzorger. Na het gesprek verwerk ik de informatie in Topicus en daarna in het medisch dossier (HIS). Dit bespreek ik vervolgens met de huisarts. Daarna stellen we samen met de ouderen en mogelijk andere hulpverleners een zorgplan op.

Meerwaarde

Voor mij is Easycare een leidraad om problemen waar een oudere meezit, boven tafel te krijgen. In het hele traject van gesprek tot plan wordt de oudere en diens mantelzorger betrokken met als doel: bijdragen aan het verbeteren van de situatie van de oudere en hun naasten.

Volgende keer in de rubriek ‘Wat betekent Easycare voor jou?’

Lijkt het u leuk om zelf een keer mee te werken aan deze rubriek? Geef dan via info@easycare.nl uw gegevens door en wij nemen contact met u op voor het interview.

Wij horen graag uw mening!

Reactie plaatsen
Menu