Wat betekent Easycare voor jou?Christa Hummelen, hoofd Geriatrie Radboudumc en projectleider Easycare

Hummelen-Christa

Een goed gesprek voeren kost tijd!

Al zes jaar zet ik me in voor de ontwikkeling en implementatie van Easycare. Easycare is een instrument en werkwijze om de kwetsbaarheid van ouderen in beeld te krijgen en aan de hand daarvan een zorgplan te maken. Wat zo mooi is aan Easycare is dat er niet alleen naar de gezondheid wordt gekeken maar ook naar welzijn en wonen. De oudere en de betrokken professionals krijgen zo een goed en volledig beeld en kunnen waar nodig vroegtijdig maatregelen treffen. Juist door vroegtijdig met elkaar informatie te delen kan een oudere langer, prettiger en veiliger in zijn eigen omgeving blijven wonen. Samen bepalen en samen beslissen typeert precies waar het bij Easycare om gaat.

Vinger aan de pols over gebruik en ervaringen

De reacties van gebruikers, dat zijn zowel ouderen als professionals, zijn zeer positief. Onlangs hebben we onder professionals een enquête uitgezet om hun te vragen in hoeverre ze bekend zijn met Easycare, of ze het gebruiken en wat hun ervaringen zijn. En wat blijkt: de bekendheid van Easycare is hoog en het daadwerkelijk actief inzetten van Easycare heeft een breed draagvlak onder professionals. Maar er zijn ook aandachtspunten. Voornaamste punt dat wordt aangedragen is de tijdsinvestering die Easycare vraagt. We kijken momenteel naar hoe we hulp bij het afnemen van de vragenlijst kunnen aanbieden. En we kijken naar wanneer het echt nodig is om de totale Easycare-vragenlijst in te zetten, want dat hoeft natuurlijk niet bij elke oudere van 70 jaar of ouder.

Omdenken

Tegelijkertijd is het ook goed om het er met elkaar over te hebben dat het voeren van een goed gesprek nou eenmaal tijd kost. Laten we het hebben over wat Easycare betekent en oplevert! En laten we met elkaar ideeën uitwisselen hoe we kunnen omdenken. Laatst heb ik een clinic omdenken gevolgd en dat was zo verhelderend. Het leert je om een probleem te laten kantelen naar een mogelijkheid; van ja, maar naar ja, en… Ik heb een rondje ‘omdenken’ met het werkveld in de regio Nijmegen gedaan en al veel ideeën en tips opgehaald. Daaruit rolden zowel tips voor een efficiëntere inzet zoals: ‘Laat de oudere zich goed voorbereiden door middel van het Easycare zelfassessment’ of ‘Gebruik pictogrammen zodat je sneller tot de kern komt’. Ook werden tips genoemd om Easycare onderdeel te maken van het zorgproces ‘Gebruik Easycare als intake-instrument in de zorg’ en ‘Vertaal de Easycare-methode naar het Elektronisch Cliënten Dossier’.

Easycare is voor mij…

Voor mij betekent Easycare het aansluiten bij de doelen van de ouderen, aan de voorkant de tijd en de rust nemen en echt aandacht voor iemand hebben. Niet alleen naar de medische kant kijken maar juist ook naar welzijnsaspecten. Dan kunnen we samen met elkaar tot passende zorg en ondersteuning komen die ook nog eens betaalbaar blijft.

 

Volgende keer in de rubriek ‘Wat betekent Easycare voor jou?’

Ik wil de pen graag doorgeven aan Leny Geertsen van Medisch Centrum St. Anna en haar uitnodigen om in de volgende nieuwsbrief met ons te delen wat Easycare voor haar betekent.
Ik hoor ook heel graag jullie ideeën en best practices. Delen kan via de website en via info@easycare.nl.

 

Wij horen graag uw mening!

Reactie plaatsen
Menu