5 redenen om Easycare te gebruikenOuderen blijven steeds langer thuis wonen. Zowel uit emotionele overwegingen, omdat ze in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen bijvoorbeeld, als uit rationele overwegingen, onder andere ingegeven door het veranderende overheidsbeleid.

Huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen en welzijnsmedewerkers hebben er door deze wijziging meer (potentiële) klanten bijgekregen maar ook een aantal zorgen, want hoe:

  • signaleren ze vroegtijdig en voorkomen escalatie en hoge(re) kosten?
  • ondersteunen ze ouderen bij het zo lang mogelijk thuis wonen?
  • werken ze optimaal samen met andere professionals in hun omgeving?

Easycare biedt hierop het antwoord. Het is een meetinstrument dat de kwetsbaarheid van ouderen op het gebied van gezondheid, wonen en welzijn  integraal en in kaart brengt. De methode begint met een screening. Indien nodig en wenselijk wordt deze opgevolgd door een probleemanalyse. Ten slotte wordt wel of niet met een zorg- en behandelplan geëindigd. [zie stappenplan Easycare]

We vroegen René Melis, onderzoeker bij het Radboudumc en gepromoveerd op de Easycare methodiek wat de methodiek zo uniek maakt en waarom professionals uit zorg- en welzijn voor de methode zouden moeten kiezen. We zetten de belangrijkste 5 redenen op een rij.

1. Easycare: de benadering staat voorop en niet de vragenlijst

Easycare is geen checklist of vragenlijst die je simpelweg afneemt en waar vervolgens een uitkomst uit rolt. Wat het wel is? Een flexibele methode die je op verschillende manieren kunt toepassen en die triggert om na te denken over de juiste domeinen. De huisarts of wijkverpleegkundige maakt vervolgens zelf een professionele afweging, zoals ze dat in hun werk dagelijks tientallen keren moeten doen. Het Kenniscentrum Geriatrie van het Radboudumc heeft een scholingsaanbod ontwikkeld rondom kwetsbare ouderen en Easycare, daarin zit ook de module ‘competent in gebruik Easycare-Instrument d.m.v. coaching’. De methodiek wordt pas echt van waarde als professionals oog hebben voor oudere en goed kunnen luisteren. Dat brengt ons meteen bij reden 2.

2. Easycare zet oudere in de lead

Easycare staat voor samen bepalen, samen beslissen. De oudere wordt zelf zoveel mogelijk gehoord en gezien als actieve partner. De Easycare-werkwijze zet ouderen in de lead en kenmerkt zich door een LEAD-aanpak:

Luisteren: het verhaal van de oudere staat centraal.
Easycare-instrument inzetten om: kwetsbaarheid en wensen in kaart te brengen.
Afstemmen: oudere, mantelzorg en zorgprofessionals.
Doelen: samen bepalen en samen beslissen (behandelplan en behandeltraject).

Ouderen kunnen ook een Easycare zelfassessment doen, dat bestaat uit een vragenlijst die ouderen zelf of samen met anderen kunnen invullen.

Ter illustratie een voorbeeld van hoe LEAD in de praktijk werkt: Als een huisarts, gebaseerd op een eerste screening en zijn professionele afweging, tot de conclusie komt dat een oudere kwetsbaar is, dan volgt in principe de probleemanalyse (stap 2). Dan gaat de wijkverpleegkundige of praktijkondersteuner op huisbezoek voor een verdiepend gesprek. Dat gesprek vindt alleen plaats als de oudere daar zelf ook het belang van inziet. Is dat niet het geval dan wordt dat gerespecteerd. De winst is dat de huisarts door deze methode wel in zijn achterhoofd heeft dat de desbetreffende oudere kwetsbaar is. Als het moment zich aandient kan hij daar dan in ieder geval op anticiperen.

3. Easycare koppelt welzijn en zorg

Met de Easycare-methodiek worden naast gezondheidsaspecten ook wonen en welzijnsaspecten geïnventariseerd. In 60% van de gevallen blijken welzijnsaspecten de voornaamste oorzaak te zijn (zoals eenzaamheid en te weinig te doen hebben). In 40% wordt kwetsbaarheid voornamelijk door gezondheidsaspecten veroorzaakt.

Easycare biedt de mogelijkheid om samen te werken – tussen zorg, welzijn en de oudere en diens familie zelf – volgens één methodiek. Zo hoeft de welzijnsmedewerker niet aanvullend met zijn eigen vragenlijst op huisbezoek te gaan. Dat scheelt tijd (en budget) en het legt bovendien minder belasting op de oudere zelf.

4. Easycare leidt tot een gezamenlijke taal

Doordat Easycare alle betrokkenen dezelfde informatie geeft, voorziet het in een gezamenlijk uitgangspunt. Aan de voorkant hebben professionals en ouderen meegekeken met de vragenlijsten en deze beoordeeld op welzijns- en gezondheid aspecten, begrijpelijkheid en toon. En dat blijkt zeer effectief.

Zo toont ook het voorbeeld, waar familieleden het in eerste instantie niet eens werden met elkaar. Ze hadden andere beelden bij de mate van kwetsbaarheid van hun moeder en hoe hier het beste ondersteuning aan kon worden gegeven. Totdat Easycare benadering werd gebruikt en de familieleden allen vanuit hetzelfde startpunt betrokken werden. Dat bracht harmonie in het gesprek en bevorderde het vinden van oplossingen samen met hun moeder.

5. Easycare maakt gebruik van kennis die men al heeft over patiënten

Met Easycare kunnen huisartsen en praktijkondersteuners of wijkverpleegkundigen kwetsbaarheid onder ouderen snel in kaart brengen. Zij maken optimaal gebruik van kennis die ze al hebben over hun patiënten. Dat scheelt tijd en draagt bij aan samenhangende, integrale zorgverlening in samenwerking met ouderen. Met Easycare is goed te voorspellen welke ouderen in de nabije toekomst in gezondheid achteruit gaan.

 

Meer lezen:

Wij horen graag uw mening!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie plaatsen
Menu